مجموعه مقالات سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران

 

مجموعه مقالات سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران

مجموعه مقالات سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران

 

برای دانلود فایل مربوط به هر فصل روی متن فصل مورد نظر کلیک کنید .

فصل اول مبانی نظری و پژوهش محوری حسابداری

فصل دوم آموزش حسابداری،فرهنگ  و اقتصاد مقاومتی

فصل سوم تحقیقات بازار سرمایه

فصل چهارم.حسابداری مدیریت

فصل پنجم حسابرسی

فصل ششم ارزش منصفانه و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

فصل هفتم راهبری شرکتی و مسئولیت اجتماعی

فصل هشتم حسابداری بخش عمومی

 

اشتراک این خبر در :