حسابرس

 چهل ویژگی یک حسابرس :

 

 1. تلاش درجهت کسب خشنودی و رضای خداوند متعال در همه شئونات شخصی و شغلی؛ 
 2. – پایبندی به اصول و قواعد علمی و پذیرفته شده حاکم بر حرفه حسابداری و حسابرسی؛ 
 3. – رعایت عدالت و انصاف در رسیدگی ها و حسابرسی ها و پیشگیری از ایجاد هرگونه تنش و درگیری؛ 
 4. – پرهیز از سوءظن و برخورداری از حسن خلق در مواجهه با مدیران و دست اندرکاران امور مالی دستگاهها؛ 
 5. – داشتن دقت، شجاعت و صراحت در بیان اظهارنظرهای کارشناسی و فنی؛ 
 6. – به روز بودن اطلاعات، آمار و دانسته های حرفه ای، همگام با تغییر و تحولات دانش حسابداری و حسابرسی؛ 
 7. – رعایت سلسله مراتب اداری و برخورداری از صبر و حوصله درهنگام بروز مشکلات در رسیدگی ها؛ 
 8. – پایبندی به اصول و ضوابط اخلاق حرفه ای و تلاش درجهت تقویت اعتقادات دینی؛ 
 9. – ایجاد انگیزه، روحیه و حس مشارکت و تعاون در میان همکاران؛ 
 10. – پرهیز از غیبت، تهمت و اظهارنظرهای غیرکارشناسی و تلاش درجهت آسیب شناسی صحیح مشکلات؛ 
 11. – مطالعه و آگاهی مستمر نسبت به استانداردهای موردعمل؛ 
 12. – تلاش درجهت تقویت قوای جسمانی و روحی با بهره گیری از ورزش، تغذیه مناسب، تفریحات سالم و… ؛ 
 13. – داشتن اطلاعات کافی از مجموعه قوانین و مقررات عمومی و خاص دستگاه تحت حسابرسی؛ 
 14. – رعایت ادب، نزاکت و انضباط در تعاملات انســانی، آمدو رفت ها، جلسات و… ؛ 
 15. – پرهیز از هرگونه زدوبند و مصالحه که به کسر شأن یک حسابرس و دانش حسابرسی منجر می شود؛ 
 16. – داشتن حساسیت و دلسوزی نسبت به اهمیت و جایگاه بیت المال؛ 
 17. – تلاش درجهت رفع مشکلات حرفه ای و استفاده از فناوریهای نوین مرتبط با شغل؛ 
 18. – برخورداری از بصیرت، بینش، درک مطلوب و قدرت تجزیه وتحلیل مسائل؛ 
 19. – پرهیز از غرض ورزی و عدم دخالت حب و بغضها در رسیدگی ها و حسابرسی ها؛ 
 20. – تقدم منافع جمعی، گروهی و سازمانی بر منافع فردی و شخصی؛ 
 21. – ارائه مشاوره های لازم و کافی به مجموعه تحت حسابرسی درجهت پیشگیری از بروز تخلفات و درنهایت کاستن از هزینه نهایی تمام شده حسابرسی دستگاهها؛ 
 22. – برخورداری از روابط عمومی قوی به منظور جلب نظر مساعد و موافق دیگران به منظور پیشبرد بهتر انتظارات و کارها؛ 
 23. – پرهیز از شتابزدگی و نداشتن عجله در قضاوتها و تصمیم گیریها؛ 
 24. – یاری جستن از اموری نظیر: توکل، توسل، تدبر، مشورت و شورا؛ 
 25. – داشتن آگاهی های لازم و کافی نسبت به زبان انگلیسی و رایانه به عنوان دو عنصر اساسی و کاربردی در زندگی و مناسبات انسانی و علمی؛ 
 26. – زمینه سازی و فراهم آوردن بستر مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادها و بروز توانمندیهای همکاران؛ 
 27. – پرهیز از تک روی، انتقام گیری، لجاجت، بی تفاوتی و پرخاشگری؛ 
 28. – بهره گیری از آیات، احادیث، کلام، توصیه ها و آموزه های بزرگان و شرع مقدس درجهت توفیق هرچه بیشتر در انجام وظایف و مسئولیتهای محوله؛ 
 29. – توجه به ایمنی و آراستگی محیط کار؛ 
 30. – اجازه ندادن به افراد و گروههای سودجو و منفعت طلب برای چشم پوشی و یا سرپوش گذاردن بر تخلفات آنها؛ 
 31. – همواره خدا را حاضر، ناظر و آگاه بر اعمال و رفتار خود دیدن؛ 
 32. – مطالعه و بررسی کتابها، مجلات و منابع داخلی وخارجی مرتبط با حرفه حسابداری و حسابرسی در راستای تقویت سطح دانش و آگاهی های فردی؛ 
 33. – داشتن ابتکار، خلاقیت، نوآوری، پویایی و شادابی درحین انجام وظایف؛ 
 34. – توجه به اعضای خانواده خود و تلاش درجهت رفع نیازهای مادی و معنوی آنان؛ 
 35. – برخورد شجاعانه با رواج روحیه تملق، چاپلوسی، ریاکاری و زیرپای دیگران را خالی کردن؛ 
 36. – داشتن حس وفاداری و تعلق نسبت به سازمان؛ 
 37. – ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده به فرادستان درجهت صرفه جویی در انرژی و هزینه ها؛ 
 38. – پرهیز از تعصب گرایی، قوم گرایی و رابطه بازی در رسیدگی ها و حسابرسی ها؛ 
 39. – استفاده بهینه از امکانات، لوازم و تجهیزات دراختیار درجهت اجرای دقیق وظایف؛ 
 40. – بهره گیری از مدیریت زمان در استفاده مطلوب از زمان دراختیار و جلوگیری از تبدیل فرصتها به تهدیدها.

اشتراک این خبر در :