اسامی مصدومان زلزله شب گذشته البرز اعلام شد.

بنابر اعلام روابط عمومی اورژانس کشور، در زلزله ۴.۲ ریشتری شب گذشته البرز، علی سلیمانی ۵۸ ساله به دلیل ارست قلبی تنفسی در بیمارستان امام حسین (ع) جان خود را از دست داد.

اسامی مصدومین و نوع مصدومیت آنها در زلزله شب گذشته البرز به شرح زیر است:
آرش صمدی ۲۴ ساله – ترومای دست راست – بیمارستان  شهید مدنی – درمان سرپایی و ترخیص
میثم شادمانی ۳۰ ساله – تروما به پای راست – بیمارستان شهید مدنی – درمان سرپایی و ترخیص
محدثه یوسفی ۱۸ ساله – تروما به سر – بیمارستان شهید مدنی – درمان سرپایی و ترخیص
آرین پاییزی ۳ ساله – تروما به دست چپ –  بیمارستان شهید مدنی – درمان سرپایی و ترخیص
مهدی آجورلو ۴۲ ساله – تروما به پای راست – بیمارستان شهید مدنی – درمان سرپایی و ترخیص
فاطمه ترکاشوند ۱۶ ساله – تروما به سر – بیمارستان شهید مدنی – درمان سرپایی و ترخیص
مهسا مرادی ۲۶ ساله – ترومای دست چپ – بیمارستان شهید مدنی – درمان سرپایی و ترخیص
اعظم زاده‌نور ۴۶ ساله – بریدگی پای راست – بیمارستان شهید مدنی – درمان سرپایی و ترخیص
ابوالفضل آجورلو ۳۶ ساله – ترومای پای راست –  بیمارستان شهید مدنی – درمان سرپایی و ترخیص
الهام رضایی ۲۸ ساله – بریدگی دست راست – بیمارستان شهید مدنی – درمان سرپایی و ترخیص
محمد علی آشنایی ۹ ساله – تروما به دست راست –  بیمارستان شهید مدنی – درمان سرپایی و ترخیص
محمدطاها کریمی ۵ ساله – تروما به پای چپ – بیمارستان شهید مدنی – درمان سرپایی و ترخیص
محمدحسین جهانی‌فر ۲۹ ساله – ترومابه پای راست – بیمارستان شهید مدنی – درمان سرپایی و ترخیص
بیتا فلاح ۳۹ ساله – ترومابه دست چپ – بیمارستان شهید مدنی – درمان سرپایی و ترخیص
سحر حسابی ۴۶ ساله – ترومای دست چپ – بیمارستان شهید مدنی – درمان سرپایی و ترخیص
مهدی نجف زاده ۴۵ ساله – ترومای کتف راست – بیمارستان شهید مدنی – درمان سرپایی و ترخیص
مهدی جعفری ۱۷ ساله -ترومای پای چپ – بیمارستان شهید مدنی – درمان سرپایی و ترخیص
بهاره راهی ۲۷ ساله – ترومای پای راست – بیمارستان شهید مدنی – درمان سرپایی و ترخیص
زهرا مرضی ۱۴ ساله – ترومای سر – بیمارستان شهید مدنی – تحت نظر اورژانس ۱
آزیتا صحرایی ۶ ساله – ترومای پای چپ – بیمارستان شهید مدنی- درمان سرپایی و ترخیص
مانی رضوان ۱۶ ساله – ترومای پای چپ – بیمارستان شهید مدنی – درمان سرپایی و ترخیص
اسماعیل اقبالی ۳۱ ساله – ترومای پای چپ – بیمارستان شهید مدنی – درمان سرپایی و ترخیص
طاهره تکلم ۶۴ ساله – تروما پهلوی راست – بیمارستان شهید مدنی – تحت نظر اورژانس ۱
فرزانه بالایی  ۲۲ ساله – ترومای سر – بیمارستان شهید مدنی – تحت نظر اورژانس ۱
مریم شاهین‌فر ۴۰ ساله – ترومای دست چپ – بیمارستان شهید مدنی – درمان سرپایی و ترخیص
سید حسین موسی‌راد ۴۲ ساله – ترومای دست چپ – بیمارستان شهید مدنی – تحت نظر اورژانس ۱
زهرا نوری ۱۷ ساله – ترومای پای چپ – بیمارستان شهید مدنی – درمان سرپایی و ترخیص
سارا واعظی ۲۳ ساله – ترومای زانوی پای راست – بیمارستان امام علی(ع) – تحت نظر اورژانس ۱
حنانه اصغری ۳۳ ساله – در رفتگی کتف راست – بیمارستان البرز – تحت نظر اورژانس ۱
سکینه سلامتی ۵۵ ساله – شکستگی دوبل ساق پا – بیمارستان شریعتی – بستری در بخش تخصصی ۱
زهرا سلامتی ۵۰ ساله – شکستگی مچ دست – بیمارستان شریعتی – بستری در بخش تخصصی ۱
اکرم کیهانی – تروما پا – بیمارستان شریعتی – درمان سرپایی و ترخیص
باران محمدیان ۸ماهه – تروما به پا – بیمارستان شریعتی – درمان سرپایی و ترخیص
محمدرضا سلمانی ۴۰ ساله – تروما به پا – بیمارستان شریعتی – درمان سرپایی و ترخیص
حسین مراد ترکاشوند ۸۱ ساله – شکستگی فمور – بیمارستان شریعتی – بستری در بخش تخصصی ۱
مازیار جاهدی ۳۱ ساله – پارگی کف پا -بیمارستان شریعتی – تحت نظر اورژانس ۱
فرزانه بالانی – ترومای کف پا – بیمارستان شریعتی – ترخیص
هما شناسی ۴ ماهه – تروما به دست – بیمارستان شریعتی – ترخیص
خوشقدم بهرامی ۷۰ ساله – تروما به بینی – بیمارستان تخت جمشید – درمان سرپایی و ترخیص
مهری کامکار ۳۱ ساله – شکستگی ساق چپ – بیمارستان تخت جمشید – بستری در بخش تخصصی ۱
زینب متصدی آقابزرگی ۲۶ ساله – ترومای مچ پای چپ – بیمارستان تخت جمشید – درمان سرپایی و ترخیص
مریم زارع ۲۴ ساله – درد شکم (مادر باردار) – بیمارستان امام جعفر (ع) – تحت نظر اورژانس
افشین مهرانی ۳۰ ساله – تروما به پای راست – بیمارستان شهید مدنی – درمان سرپایی و ترخیص
محدثه امیری ۲۷ ساله – سقوط – بیمارستان شهید مدنی – درمان سرپایی و ترخیص
آرزو خوشبخت ۲۷ ساله – ترومای سر – بیمارستان شهید مدنی – تحت نظر اورژانس
سمیرا کلانتری ۴۰ ساله – اضطراب – درمان سرپایی و ترخیص
آسیه توانا ۳۸ ساله – تشنج – درمان سرپایی و ترخیص
تینا روستایی ۱۲ ساله – اضطراب – درمان سرپایی و ترخیص

محمد قراگوزلو ۹۰ ساله -عارضه قلبی – درمان سرپایی و ترخیص
مسعود ثمودی ۲۸ ساله – پارگی کف دست – درمان سرپایی و ترخیص
حسین مشکی ۴۶ ساله – عارضه قلبی – درمان سرپایی و ترخیص
اشکان اسدی ۲۴ ساله – تشنج – درمان سرپایی و ترخیص
وجیهه محمودیان ۴۱ ساله – عارضه قلبی – درمان سرپایی و ترخیص
پریسا چگینی ۲۳ ساله – تنفسی – درمان سرپایی و ترخیص
علی حیدر پورمند ۶۲ ساله – سقوط – بیمارستان امام حسین (ع) -درمان سرپایی و ترخیص

#

اشتراک این خبر در :