تا پایان خرداد سال جاری،١٧ هزار و ٣١۴ مرکز خدمات تشخیصی و درمانی مستقل در سراسر کشور طرف قرار داد سازمان تامین اجتماعی هستند.

بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، از مجموع مراکزخدمات تشخیصی و درمانی طرف قرارداد، ۹٧٨٨ داروخانه، ۲١١٣ آزمایشگاه، ۱٨۵۵ رادیولوژی، ١٧٠ ام.آر. ای، ٣٢٠ اسکن، ٣۴٨ دیالیز، ۵۵ سنگ شکن، ٢٣٧١ فیزیوتراپی و ٢٩۴ سایر مراکز هستند.

همچنین، ٢٣ هزار و ٢٧٧ پزشک و دندانپزشک مستقل نیز تا پایان خرداد ماه امسال طرف قرار داد سازمان تامین اجتماعی هستند و به بیمه شدگان این سازمان خدمات ارائه کردند.

بر اساس گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، ۵٨۴٠ مرکز درمانی شامل بیمارستان، درمانگاه و پلی کلینیک، دی کلینیک و مراکز بهداشتی درمانی در سراسر کشور در مدت مذکور، طرف قرار داد سازمان تامین اجتماعی هستند و این سازمان خدمات موردنیاز بیمه شدگان را از آنها خریداری می کند.

#

اشتراک این خبر در :