لیست ۲۰۰ دانشگاه برتر رشته حسابداری و مالی جهان از دیدگاه رتبه بندی دانشگاههای جهان موسسه QS

هر ساله موسسه کیو اس برترین دانشگاههای جهان در موضوعات مختلف دانشگاهی را معرفی می کند

باتوجه به دریافت امتیازات نزدیک یا برابر ، برخی رتبه ها به ۲ یا چند دانشگاه به طور مشترک اختصاص یافته است

تنها امتیازات ۵۰ دانشگاه اول مشخص شده و امتیازات دانشگاههای دیگر براساس رده بندی ۵۰ تایی مشخص شده

رتبه بندی زیر مربو به سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ می باشد .

200 دانشگاه برتر رشته حسابداری و مالی جهان

200 دانشگاه برتر رشته حسابداری و مالی جهان

 

امتیاز
نام دانشگاه
واقع در کشور
رتبه
۹۸٫۸
Harvard University
United States
 ۱
۹۳٫۳
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
United States
 ۲
۹۲٫۸
Stanford University
United States
 ۳
۹۲٫۸
University of Oxford
United Kingdom
 ۳
۹۲٫۵
London School of Economics and Political Science (LSE)
United Kingdom
 ۵
۹۰٫۸
University of Chicago
United States
 ۶
۸۹٫۸
University of Pennsylvania
United States
 ۷
۸۹٫۶
University of Cambridge
United Kingdom
 ۸
۸۹٫۱
London Business School
United Kingdom
 ۹
۸۸٫۶
New York University (NYU)
United States
 ۱۰
۸۸٫۵
University of California, Berkeley (UCB)
United States
 ۱۱
۸۷٫۵
The University of New South Wales (UNSW Australia)
Australia
 ۱۲
۸۷٫۱
National University of Singapore (NUS)
Singapore
 ۱۳
۸۷٫۰
The University of Melbourne
Australia
 ۱۴
۸۶٫۳
Yale University
United States
 ۱۵
۸۶٫۲
Columbia University
United States
 ۱۶
۸۵٫۳
The Hong Kong University of Science and Technology
Hong Kong
 ۱۷
۸۵٫۰
The University of Manchester
United Kingdom
 ۱۸
۸۴٫۸
The University of Sydney
Australia
 ۱۹
۸۴٫۸
University of California, Los Angeles (UCLA)
United States
 ۱۹
۸۳٫۴
INSEAD
France
 ۲۱
۸۲٫۹
Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
Singapore
 ۲۲
۸۲٫۵
The University of Hong Kong
Hong Kong
 ۲۳
۸۲٫۰
University of Michigan
United States
 ۲۴
۸۱٫۸
The Australian National University
Australia
 ۲۵
۸۱٫۴
Princeton University
United States
 ۲۶
۸۱٫۴
The University of Auckland
New Zealand
 ۲۶
۸۱٫۲
Northwestern University
United States
 ۲۸
۸۱٫۲
The University of Queensland
Australia
 ۲۸
۸۱٫۲
Università Commerciale Luigi Bocconi
Italy
 ۲۸
۸۱٫۱
HEC Paris School of Management
France
 ۳۱
۸۰٫۹
Monash University
Australia
 ۳۲
۸۰٫۸
University of Texas at Austin
United States
 ۳۳
۸۰٫۸
University of Toronto
Canada
 ۳۳
۸۰٫۵
The Chinese University of Hong Kong
Hong Kong
 ۳۵
۸۰٫۵
University of British Columbia
Canada
 ۳۵
۸۰٫۴
Duke University
United States
 ۳۷
۸۰٫۳
Cornell University
United States
 ۳۸
۸۰٫۳
Peking University
China
 ۳۸
۷۹٫۷
Copenhagen Business School
Denmark
 ۴۰
۷۹٫۱
Erasmus University Rotterdam
Netherlands
 ۴۱
۷۸٫۹
The University of Warwick
United Kingdom
 ۴۲
۷۸٫۶
Seoul National University
South Korea
 ۴۳
۷۸٫۵
The University of Tokyo
Japan
 ۴۴
۷۷٫۷
The University of Edinburgh
United Kingdom
 ۴۵
۷۷٫۴
Imperial College London
United Kingdom
 ۴۶
۷۵٫۹
University of Illinois at Urbana-Champaign
United States
 ۴۷
۷۵٫۸
McGill University
Canada
 ۴۸
۷۵٫۷
Stockholm School of Economics
Sweden
 ۴۹
۷۵٫۴
Singapore Management University
Singapore
 ۵۰
۵۱-۱۰۰
Aalto University
Finland
۵۱-۱۰۰
Boston College
United States
۵۱-۱۰۰
Boston University
United States
۵۱-۱۰۰
Cardiff University
United Kingdom
۵۱-۱۰۰
Carnegie Mellon University
United States
۵۱-۱۰۰
City University London
United Kingdom
۵۱-۱۰۰
City University of Hong Kong
Hong Kong
۵۱-۱۰۰
ESSEC Business School
France
۵۱-۱۰۰
ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology
Switzerland
۵۱-۱۰۰
Fudan University
China
۵۱-۱۰۰
Indiana University Bloomington
United States
۵۱-۱۰۰
KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology
South Korea
۵۱-۱۰۰
Korea University
South Korea
۵۱-۱۰۰
Lancaster University
United Kingdom
۵۱-۱۰۰
Maastricht University
Netherlands
۵۱-۱۰۰
Macquarie University
Australia
۵۱-۱۰۰
Massey University
New Zealand
۵۱-۱۰۰
Michigan State University
United States
۵۱-۱۰۰
National Taiwan University (NTU)
Taiwan
۵۱-۱۰۰
The Ohio State University
United States
۵۱-۱۰۰
Purdue University
United States
۵۱-۱۰۰
Shanghai Jiao Tong University
China
۵۱-۱۰۰
Sungkyunkwan University (SKKU)
South Korea
۵۱-۱۰۰
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Mexico
۵۱-۱۰۰
The Hong Kong Polytechnic University
Hong Kong
۵۱-۱۰۰
The University of Adelaide
Australia
۵۱-۱۰۰
The University of Nottingham
United Kingdom
۵۱-۱۰۰
The University of Western Australia
Australia
۵۱-۱۰۰
Tilburg University
Netherlands
۵۱-۱۰۰
Tsinghua University
China
۵۱-۱۰۰
UCL (University College London)
United Kingdom
۵۱-۱۰۰
University of Navarra
Spain
۵۱-۱۰۰
Universidade de São Paulo
Brazil
۵۱-۱۰۰
Universität Frankfurt am Main
Germany
۵۱-۱۰۰
Universität Mannheim
Germany
۵۱-۱۰۰
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
France
۵۱-۱۰۰
University of Alberta
Canada
۵۱-۱۰۰
University of Amsterdam
Netherlands
۵۱-۱۰۰
University of Birmingham
United Kingdom
۵۱-۱۰۰
University of Canterbury
New Zealand
۵۱-۱۰۰
University of Glasgow
United Kingdom
۵۱-۱۰۰
University of North Carolina, Chapel Hill
United States
۵۱-۱۰۰
University of Southern California
United States
۵۱-۱۰۰
University of St.Gallen (HSG)
Switzerland
۵۱-۱۰۰
University of Technology, Sydney
Australia
۵۱-۱۰۰
University of Washington
United States
۵۱-۱۰۰
University of Wisconsin-Madison
United States
۵۱-۱۰۰
Victoria University of Wellington
New Zealand
۵۱-۱۰۰
WU (Vienna University of Economics and Business)
Austria
۵۱-۱۰۰
Yonsei University
South Korea
۱۰۱-۱۵۰
Aarhus University
Denmark
۱۰۱-۱۵۰
Athens University of Economics and Business
Greece
۱۰۱-۱۵۰
Auckland University of Technology
New Zealand
۱۰۱-۱۵۰
Deakin University
Australia
۱۰۱-۱۵۰
Georgetown University
United States
۱۰۱-۱۵۰
Georgia Institute of Technology
United States
۱۰۱-۱۵۰
Humboldt-Universität zu Berlin
Germany
۱۰۱-۱۵۰
KU Leuven
Belgium
۱۰۱-۱۵۰
Lund University
Sweden
۱۰۱-۱۵۰
National Chengchi University
Taiwan
۱۰۱-۱۵۰
Pennsylvania State University
United States
۱۰۱-۱۵۰
Queen`s University at Kingston
Canada
۱۰۱-۱۵۰
Queensland University of Technology (QUT)
Australia
۱۰۱-۱۵۰
RMIT University
Australia
۱۰۱-۱۵۰
Stockholm University
Sweden
۱۰۱-۱۵۰
Technische Universität München
Germany
۱۰۱-۱۵۰
Texas A&M University
United States
۱۰۱-۱۵۰
The University of Western Ontario
Canada
۱۰۱-۱۵۰
Trinity College Dublin
Ireland
۱۰۱-۱۵۰
Universidad Autonoma de Madrid
Spain
۱۰۱-۱۵۰
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
Spain
۱۰۱-۱۵۰
Universidad de Chile
Chile
۱۰۱-۱۵۰
Alma Mater Studiorum – University of Bologna
Italy
۱۰۱-۱۵۰
Université de Montréal
Canada
۱۰۱-۱۵۰
Université Paris Dauphine
France
۱۰۱-۱۵۰
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Malaysia
۱۰۱-۱۵۰
Universiti Malaya (UM)
Malaysia
۱۰۱-۱۵۰
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Malaysia
۱۰۱-۱۵۰
University of Bath
United Kingdom
۱۰۱-۱۵۰
University of Bristol
United Kingdom
۱۰۱-۱۵۰
University of California, San Diego (UCSD)
United States
۱۰۱-۱۵۰
University of Florida
United States
۱۰۱-۱۵۰
University of Lausanne
Switzerland
۱۰۱-۱۵۰
University of Leeds
United Kingdom
۱۰۱-۱۵۰
University of Maryland, College Park
United States
۱۰۱-۱۵۰
University of Minnesota
United States
۱۰۱-۱۵۰
University of Otago
New Zealand
۱۰۱-۱۵۰
University of Reading
United Kingdom
۱۰۱-۱۵۰
University of Rochester
United States
۱۰۱-۱۵۰
University of South Australia
Australia
۱۰۱-۱۵۰
University of St Andrews
United Kingdom
۱۰۱-۱۵۰
University of Strathclyde
United Kingdom
۱۰۱-۱۵۰
University of Virginia
United States
۱۰۱-۱۵۰
University of Waikato
New Zealand
۱۰۱-۱۵۰
University of Waterloo
Canada
۱۰۱-۱۵۰
University of Wollongong
Australia
۱۰۱-۱۵۰
University of Zurich
Switzerland
۱۰۱-۱۵۰
Vrije Universiteit Amsterdam
Netherlands
۱۰۱-۱۵۰
Washington University in St. Louis
United States
۱۰۱-۱۵۰
York University
Canada
۱۵۱-۲۰۰
Arizona State University
United States
۱۵۱-۲۰۰
Aston University
United Kingdom
۱۵۱-۲۰۰
Brigham Young University
United States
۱۵۱-۲۰۰
Chulalongkorn University
Thailand
۱۵۱-۲۰۰
Concordia University
Canada
۱۵۱-۲۰۰
Curtin University of Technology
Australia
۱۵۱-۲۰۰
Durham University
United Kingdom
۱۵۱-۲۰۰
Emory University
United States
۱۵۱-۲۰۰
George Washington University
United States
۱۵۱-۲۰۰
Hanyang University
South Korea
۱۵۱-۲۰۰
Hitotsubashi University
Japan
۱۵۱-۲۰۰
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Mexico
۱۵۱-۲۰۰
Johns Hopkins University
United States
۱۵۱-۲۰۰
Keio University
Japan
۱۵۱-۲۰۰
La Trobe University
Australia
۱۵۱-۲۰۰
Laval University
Canada
۱۵۱-۲۰۰
McMaster University
Canada
۱۵۱-۲۰۰
Osaka University
Japan
۱۵۱-۲۰۰
Oxford Brookes University
United Kingdom
۱۵۱-۲۰۰
Queen Mary University of London
United Kingdom
۱۵۱-۲۰۰
Rice University
United States
۱۵۱-۲۰۰
Shanghai University of Finance and Economics
China
۱۵۱-۲۰۰
Sogang University
South Korea
۱۵۱-۲۰۰
The University of Georgia
United States
۱۵۱-۲۰۰
The University of Sheffield
United Kingdom
۱۵۱-۲۰۰
University Complutense Madrid
Spain
۱۵۱-۲۰۰
Universidade Nova de Lisboa
Portugal
۱۵۱-۲۰۰
Università Cattolica del Sacro Cuore
Italy
۱۵۱-۲۰۰
Università di Padova
Italy
۱۵۱-۲۰۰
Universitat Autònoma de Barcelona
Spain
۱۵۱-۲۰۰
University of Barcelona
Spain
۱۵۱-۲۰۰
University of Cologne
Germany
۱۵۱-۲۰۰
Universitat Pompeu Fabra
Spain
۱۵۱-۲۰۰
Université du Québec
Canada
۱۵۱-۲۰۰
Universiti Utara Malaysia (UUM)
Malaysia
۱۵۱-۲۰۰
University College Dublin
Ireland
۱۵۱-۲۰۰
The University of Arizona
United States
۱۵۱-۲۰۰
University of California, Davis
United States
۱۵۱-۲۰۰
University of California, Irvine
United States
۱۵۱-۲۰۰
University of Colorado Boulder
United States
۱۵۱-۲۰۰
University of Essex
United Kingdom
۱۵۱-۲۰۰
The University of Exeter
United Kingdom
۱۵۱-۲۰۰
University of Geneva
Switzerland
۱۵۱-۲۰۰
University of Groningen
Netherlands
۱۵۱-۲۰۰
University of Illinois, Chicago (UIC)
United States
۱۵۱-۲۰۰
University of Notre Dame
United States
۱۵۱-۲۰۰
University of Pittsburgh
United States
۱۵۱-۲۰۰
Waseda University
Japan
۱۵۱-۲۰۰
WHU – Otto Beisheim School of Management
Germany
۱۵۱-۲۰۰
Zhejiang University
China

 

منبع : سایت topuniversities

اشتراک این خبر در :